Rozhodnutí k cenzuře veřejnoprávních medií do dne 20.12.2017

➽ Od roku 2012 veřejnoprávním médiím a kontrolním orgánům explicitně doložené důkazy o porušení - nejen- zásadních čl. 2) a čl. 3) Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34) a čl. 267) Smlouvy o fungování Společenství Českou republikou vede veřejnoprávní media a jejich statutární orgány k odpovědím zcela dementních nesvéprávných idiotů. 


Rozhodnutí inkvizitorů o cenzuře tortury ve veřejnoprávních médiích od 90. do 100. výročí VŘSR

➤Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dne 7.11.2017 č.j. RRTV/15507/2017-bur (doručeno 29.11.2017)➤➤➤➤


ČesKo, dokument k 17.listopadu 2017 
(13,5 min., režie Oliver Morgenstern Malina)   

Stížnosti na cenzuru veřejnoprávních médií

Stížnosti od srpna do listopadu 2017 na cenzuru ve věci opakovaného a letitého porušování článků 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství adresované  veřejnoprávním médiím, radě, justici a exekutivě NAJDETE ZDE