Rozhodnutí k cenzuře veřejnoprávních medií do dne 20.12.2017

➽ Od roku 2012 veřejnoprávním médiím a kontrolním orgánům explicitně doložené důkazy o porušení - nejen- zásadních čl. 2) a čl. 3) Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34) a čl. 267) Smlouvy o fungování Společenství Českou republikou vede veřejnoprávní media a jejich statutární orgány k odpovědím zcela dementních nesvéprávných idiotů.